Lynx Music

Lynx Music Progressive & Art Rock Since 1998

ART OF ILLUSION

CD

Round Square of The Triangle

0000 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 0 RATINGS
Round Square of The TriangleData

Format CD
Type Lynx Music
Added on Friday, 14 November 2014
Number of discs 0

Review

Art of Illusion – Round Square of The Triangle

Filip Wiśniewski - guitars

Paweł Łapuć – piano & keyboards

Kamil Kluczyński - drums

Mateusz Wiśniewski - bass

 

Track listing:

  1. Intro (1:29)

  2. Distance (8:40)

  3. Instinct (7:01)

  4. For Her (6:24)

  5. Round Square (5:34)

  6. The Triangle (7:04)

  7. Thrown Into The Fog (7:09)

  8. Shattered Mirror (3:46)

  9. The Rite of Fire (9:05)

  10. Disconnection (8:52)

 

Additional musicians:

Marcin Walczak - vocals: (4,8,9)

Tomasz Glazik – baritone saxophone (6)

Emilia Mielewczyk – flute (4)

 

Po długim okresie przygotowań swojego wydania doczekał się album bydgoskiego zespołu progresywno-rockowego Art of Illusion pod nieco przewrotnym tytułem „Round Square of The Triangle”. Czy możliwe jest połączenie wszystkich tytułowych figur w jedną spójną konstrukcję? Przy odrobinie iluzji wszystko jest możliwe...

Art of Illusion jest niecodziennym zespołem znanym fanom z mocnych, instrumentalnych utworów z bogatą aranżacją, dużą liczbą wirtuozerskich solówek oraz dynamiczną sekcją rytmiczną. Zespół jest w istocie kwartetem uzdolnionych instrumentalistów (choć współpracował również z różnymi wokalistami), w skład którego wchodzą muzycy takich formacji i projektów jak Hologram, Plotnicky, Yesternight, czy też z występów solowych pod szyldem Pianomatyk.

Grupa powstała w 2002 roku w Bydgoszczy, od początku działalności prezentując rozbudowane kompozycje spod znaku progresywnego rocka, łącząc je jednakże z ostrzejszym, heavymetalowym brzmieniem. Inwencja melodyczna, bogate aranżacje harmonijnie współgrają z biegłością techniczną tworzących zespół muzyków tworząc urzekającą paletę muzycznych barw i nastrojów.

Debiutancki album stanowi efekt wieloletniej pracy zespołu, w skład którego wchodzą Filip Wiśniewski (gitara), Paweł Łapuć „Pianomatyk” (fortepian, instrumenty klawiszowe), Mateusz Wiśniewski (gitara basowa) oraz Kamil Kluczyński (perkusja). Ponadto w 3 utworach zaśpiewał Marcin Walczak. Dodatkowo gościnnie usłyszymy również flecistkę Emilię Mielewczyk oraz saksofonistę TomaszaGlazika, grającego na co dzień z zespołem Kult.

Historia powstawania albumu mogłaby stanowić temat na książkę – zmiany w składzie, wyjazdy członków zespołu, problemy techniczne z rejestracją partii, uporządkowanie dziesiątek wersji materiału, różne podejścia do miksowania nagrań i perturbacje z wokalistami spowodowały, że produkcja tak skomplikowanego albumu własnym sumptem zajęła niemal 10 lat. Mimo to wydaje się, że utwory wciąż brzmią w miarę świeżo.

Płyta Round Square of The Triangle składa się z 8 kompozycji, zawartych na 10 ścieżkach. Z pierwszego utworu Distance wyodrębnione zostało spokojne Intro, po którym nadchodzi lawina mocnych riffów a następnie majestatyczna solówka gitarowa przy dźwiękach smyczków. Utwór zresztą konsekwentnie rozwija się, zaskakując coraz nowymi popisami muzyków. Tytułowa „geometryczna” kompozycja została rozbita na 2 części pośrodku albumu (Round Square oraz The Triangle), w której muzyczne klimaty zmieniają się jak w kalejdoskopie (m.in. łagodniejsze i ostrzejsze fragmenty orkiestrowe, klasyczne riffy hardrockowe, motywy hiszpańskie, orientalne, bluesowe czy freejazzowe).

Jak przystało na grupę progresywną większość utworów jest dość długa i trwa w okolicach 7-8 minut. Wyjątek stanowi Shattered Mirror, ballada z dramatyczniejszą końcówką. Pierwsza część utworu Rite of Fire też mogłaby uchodzić za balladę, ale od połowy dają o sobie znać instrumentalne żywioły. Na uwagę zasługuje także z pewnością kompozycja For Her, która nawiązuje do muzyki dawnej.

Nieco nowocześniejszym, energicznym utworem jest za to Instinct, oparty na wyrazistej i dynamicznej partii basu z psychodelicznymi solówkami. Wreszcie wieńczące album Disconnection jest rozbudowaną suitą z dostojnymi dźwiękami gitary, przesyconymi melodyjnym akompaniamentem fortepianu, z rozbudową wstawką orkiestrową pośrodku utworu oraz mocnymi riffami efektownie kończącymi płytę.

Nadejście albumu Round Square of The Triangle już w zeszłym roku zwiastował 7-minutowy teledysk do utworu Thrown Into The Fog.Oprócz dużej liczby różnorodnych solówek i częstych zmian rytmicznych na uwagę na pewno zasługują „żywe” partie fortepianowe oraz bogate aranżacyjnie wstawki orkiestrowe. Wokalista zaśpiewał jedynie w 3 utworach, ale już wiadomo że na kolejnym albumie, który już jest w przygotowaniach, będzie można usłyszeć go zdecydowanie więcej.

Tymczasem zapraszamy na wyprawę w krainę iluzji...

 

Więcej informacji można znaleźć na fanpage'u oraz stronie zespołu:

http://www.facebook.pl/artofillusionband

http://www.youtube.com/artofillusionband

http://artofillusion.info/

 

Art of Illusion – Round Square of The Triangle

 

A long-awaited album of a Polish progressive rock band Art of Illusion has just been released. It has an intricating name ‘Round square of a triangle’. Is it possible to merge all these shapes into a coherent construction? With a little portion of illusion everything is possible…Art of Illusion is quite an unusual band known from powerful instrumental pieces with rich arrangement, a large numer of virutose solos and a dynamic rhythm section. The group is indeed a quartet of skillful instrumentalist (but it has cooperated also with different vocalists), known also from other projects as Hologram, Plotnickym, Yesternight, Fractal Mind or Pianomatyk.

The band was formed in 2002 in Bydgoszcz and from the beginning of its activity it performed complex progrock compositions combined with sharper heavy metal sound. Melodic invention and rich arrangements go in line with technical abilites of the musicians creating a tempting musical palette of colours and moods.

The album is an effect of many years of work of the band members – Filip Wiśniewski (guitars), Paweł Łapuć ‘Pianomatyk’ (piano, keyboards), Mateusz Wiśniewski (bass) and Kamil Kluczyński (drums). Moreover, vocals by Marcin Walczak appear in 3 songs. Besides, as a guest appearance you can hear the flute by Emilia Mielewczyk, and a baritone saxophone solo by Tomasz Glazik, who plays also in a Polish popular alternative band Kult.

The creation of the album could be a theme for a book – changes and long departures of the band members, technical problems during recordings, hundreds of versions of material, different approaches to the mixing and finally problems with the vocalists have caused that the self-production of such a complicated album took almost 10 years. Nevertheless, it seems that the compositions sound still quite fresh.

Round Square of The Triangle consists of 8 compositions that are put on 10 tracks. A calm Intro was separated from Distance and suddenly you can hear a massive avalanche of heavy riffs, followed by a majestic guitar solo accompanied with string sounds. The composition evolves further surprising with more and more musical virtuosity.

The title ‘geometric’ composition was split into 2 parts in the middle of the album (Round Square and The Triangle). The musical moods change like in the kaleidoscope (ex. softer and louder orchestral parts, classical hardrock riffs, parts with Spanish, oriental, blues or freejazz motives).

Most of the tracks on the album is relatively long and last around 7-8 minutes, which is a common thing for a progressive rock band. One exception is Shattered Mirror, a ballade with more dramatic ending. The first part of Rite of Fire could also count as a ballade, but then the instrumental storm appears in the second part. Furthermore, For Her with medieval music influences is another composition worth careful attention.

On the album you can also find a little more modern compositions like an energetic Instinct, which is based on a clear and dynamic bass line with psychedelic solos. Finally, Disconnection is a larger musical suite with a remarkable part of guitars, saturated with melodic piano accompaniment, extended orchestral part in the middle of the track and heavy riffs finishing the album with a great portion of power.

The incoming of the Round Square of the Triangle was already heralded in the previous year by a 7-minute long clip to the composition Thrown Into The Fog.

Are you prepared for a journey to the land of illusion…?

More information can be find:

http://www.facebook.pl/artofillusionband

 

http://www.youtube.com/artofillusionband

http://artofillusion.info/

Hits 7916
ART OF ILLUSION CD Chronology Cold War of Solipsism » Cold War of Solipsism
Powered by Music Collection for Joomla!
Back to top
Akceptuje pliki Cookies na tej stronie. Polityka prywatności.