Lynx Music

Lynx Music Progressive & Art Rock Since 1998

Wypełnienie obowiązku informacyjnego RODO

 


Realizując obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Ryszard Kramarski Lynx Music z siedzibą w Krakowie przy ul. Kokosowej 5, NIP 9451434395.

 


Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

 

Z administratorem danych podanych przez Użytkownika na platformie można się skontaktować poprzez adres email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub adres pocztowy: Ryszard Kramarski Lynx Music, 30-434 Kraków, ul. Kokosowa 5.

 


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Twoje dane mogą być wykorzystane w ramach:

 

- marketingu produktów i usług Lynx Music, w tym w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda;

 

- realizacji usługi zakupu towarów - podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa;
- utworzenia konta na platformie - podstawą prawną przetwarzania jest udzielona przez Ciebie zgoda.

 


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

Okres przechowywania

 

Lynx Music będzie przechowywał Państwa dane osobowe nie dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

W zależności od podstawy prawnej przetwarzania, Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 

- na podstawie udzielonej zgody nie dłużej niż do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
- na podstawie zawartej umowy – 10 lat (zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego regulującymi termin przedawnienia roszczeń majątkowych).

 


Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

 

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Twój wniosek administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 

Masz prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

 

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


W celu skorzystania z powyższych praw skontaktuj się z administratorem danych.

 Kto może być odbiorcą Twoich danych?

 

Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować realizację obsługi klienta. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Twoich danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych użytkowników zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi księgowe, IT i prawne.

Back to top
Akceptuje pliki Cookies na tej stronie. Polityka prywatności.