Lynx Music

Lynx Music Progressive & Art Rock Since 1998

 (Wersja pdf do pobrania)

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. INFORMACJE O SPRZEDAWCY. Sklep internetowy działający pod adresem www.lynxmusic.pl, prowadzony jest przez Wydawnictwo Muzyczne "Lynx Music" Ryszard Kramarski

z siedzibą w Krakowie [30-434], ul. Kokosowa 5

tel. 501 653 839

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NIP 945-143-43-95, Regon 351479769, działające na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. Sklep oferuje sprzedaż drogą elektroniczną płyty CD, płyty winylowe, DVD, BD ,T-shirty.

 2. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem. Regulamin udostępnia się w formacie PDF umożliwiającym jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie na trwałym nośniku na urządzeniu Klienta.

 3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep internetowy www.lynxmusic.pl : przeglądarka Google Chrome lub Explorer.

 4. Zakazuje się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

 5. ZAMÓWIENIA. Zamówienia przyjmowane są codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych, w godz. 08.00. - 18.00. :

- za pośrednictwem strony www.lynxmusic.pl

- drogą mailową pod adresem:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- telefonicznie pod numerem 501 653 839.

 1. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie w Formularzu Zamówienia imienia i nazwiska, dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, na który przesyłka ma zostać wysłana oraz numeru telefonu i adresu mailowego, a także potwierdzenie, że Klient zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść. Podanie wszystkich wyżej wymienionych danych jest niezbędne do realizacji sprzedaży drogą elektroniczną.

 2. Przez akceptację niniejszego Regulaminu Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Wydawnictwo Muzyczne "Lynx Music" Ryszard Kramarski w celach związanych wyłącznie z realizacją transakcji sprzedaży. Zgoda obejmuje przetwarzanie danych w przysz lo sci w tym samym celu. Dane osobowe Klienta, o których mowa w pkt. 7, są konieczne do realizacji umowy sprzedaży i przetwarzane są wyłącznie w celu wystawienia faktury / rachunku i nie są udostępniane innym podmiotom. Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo Muzyczne "Lynx Music" Ryszard Kramarski z siedzibą w Krakowie przy ul. Kokosowej 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania w panelu logowania.

 3. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu (pod warunkiem, że w Formularzu Zamówienia Klient podał swój adres e-mailowy), a obsługa sklepu niezwłocznie przystępuje do realizacji zamówienia.

 4. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z witryny lynxmusic.pl przez Klienta, umożliwiających:

- zapamiętanie danych logowania Klienta oraz innych danych z nim związanych,

- utrzymania sesji Klienta,

- dostosowania witryny lynxmusic.pl do potrzeb Klientów, 

- zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania witryny lynxmusic.pl, 

- tworzenia statystyk oglądalności podstron witryny lynxmusic.pl.

 1. CENY. Ceny wszystkich artykułów w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów wysyłki. Koszty wysyłki są doliczane jako osobna pozycja w „Koszyku”. Koszty przesyłki uzależnione są od wartości zamówienia, formy płatności i formy wysyłki.

 2. W momencie składania zamówienia Klient wyraźnie potwierdza, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Do złożenia zamówienia używa się przycisku „NEXT” oznaczony słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty".

 3. Chwilą zawarcia umowy sprzedaży jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie to następuje w formie wiadomości e-mail po sprawdzeniu dostępności artykułów wymienionych w zamówieniu złożonym przez Klienta. W przypadku możliwości przyjęcia do realizacji tylko części zamówienia, Klient zostanie mailowo poproszony o akceptację zmiany zamówienia.

 4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Wydawnictwem Muzycznym „Lynx Music” Ryszard Kramarski. Utrwalenie zawieranej umowy następuje przez przekazanie Klientowi wraz z przesyłką specyfikacji, faktury VAT lub paragonu fiskalnego. Umowa sprzedaży podlega prawu polskiemu.

 5. Zamówione towary dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej (w formie przesyłek poleconych priorytetowych lub za pobraniem pocztowym) lub kurierem.

 6. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- przelewem na rachunek bankowy sklepu (przedpłata);

- gotówką, w przypadku osobistego odbioru zamówionych towarów w naszym biurze w Krakowie przy ul. Kokosowej 5, w godzinach od 10.00 do 18.00., codziennie z wyjątkiem sobót, niedziel i dni świątecznych, po uprzednim, telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu;

- drogą PayPal w przypadku zapłaty z zagranicy;

- przy odbiorze (pobranie).

 1. Zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku zapłaty w tym terminie zamówienie uważa się za anulowane.

 2. Zamówienia są realizowane w terminie do 48 godzin od chwili potwierdzenia przez obsługę sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel.

 3. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres: Wydawnictwo Muzyczne "Lynx Music" Ryszard Kramarski, 30-434 Kraków, ul. Kokosowa 5 lub pocztą elektroniczną na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

 6. Mogą Państwo skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać Formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

 7. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu towaru tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

 9. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 10. Proszę odesłać lub przekazać niezwłocznie rzecz do Wydawnictwa Muzycznego "Lynx Music" Ryszard Kramarski na adres: 30-434 Kraków, ul. Kokosowa 5, w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 11. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 12. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich produktów objętych sprzedażą albo ich części. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, w przypadku gdy przedmiotem sprzedaży są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Płyty CD, DVD, BD, LP muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (zafoliowane).

 13. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. W przypadku, gdy Klient dokonał zapłaty przy odbiorze, powinien wyrazić zgodę na zwrot środków w razie odstąpienia od umowy na rachunek bankowy podany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

 14. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO.Sprzedawca jest obowiązany do dostarczania towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Klient stwierdzi w dowolnym z przesłanych artykułów wady techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres: Wydawnictwo Muzyczne "Lynx Music", ul. Kokosowa 5, 30-434 Kraków. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon / fakturę z możliwie dokładnym opisem przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich doręczenia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe z powodu wyczerpania nakładu, sklep zwróci Klientowi równowartość ceny lub zaoferuje inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 15. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za sprzedany towar, jeśli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu sprzedaży. W przypadku gdy towar jest wadliwy, Klient ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi.

 16. Sklep rekomenduje wysyłkę zwracanego towaru Pocztą Polską (w przypadku przesyłek do 2 kg - listem poleconym ekonomicznym, powyżej 2 kg – paczką pocztową ekonomiczną). Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku wybrania przez Klienta innej (droższej) formy wysyłki, zwracane będą wyłącznie koszty formy wysyłki rekomendowanej w niniejszym Regulaminie.

 17. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

 18. Jeżeli Klient jest konsumentem, może on zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

 19. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

 20. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od rzeczy wolnych od wad, bez szkody dla obu stron, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych.

 21. Jeśli Klient żąda wymiany rzeczy, sprzedawca może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez Klienta byłaby niemożliwa do zrealizowania dla sprzedawcy (na przykład z powodu wyczerpania nakładu). W takim wypadku sklep - wedle wyboru nabywcy - zwróci mu równowartość ceny produktu (w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy) lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 22. W przypadku uznania niezgodności towaru z umową sklep zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć wymieniony towar.

 23. USZKODZENIA I BRAKI W TRANSPORCIE. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona znaczącego uszkodzenia tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, zerwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania, prosimy o spisanie protokołu szkody i nieprzyjmowanie przesyłki od doręczyciela (Poczta Polska, kurier). Jako przyczynę nieodebrania przesyłki należy opisać rodzaj uszkodzenia.

 24. O odmowie przyjęcia przesyłki należy niezwłocznie powiadomić sklep.

 25. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie nosiła znamion uszkodzenia, a zawartość uległa zniszczeniu lub przesyłka nie była kompletna - prosimy o pilny kontakt ze sklepem.

 26. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera po odebraniu przesyłki tj. po złożeniu podpisu na liście przewozowym, uiszczeniu zapłaty w przypadku przesyłek pobraniowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien spisać protokół z kurierem.

 27. W przypadku zaginięcia przesyłki Sprzedawca po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta złoży reklamację. Sprzedawca postara się (z uwzględnieniem stanów magazynowych i ustaleń z Klientem) zrealizować zamówienie. O wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany e-mailem.

 

Back to top
Akceptuje pliki Cookies na tej stronie. Polityka prywatności.