Lynx Music

Lynx Music Progressive & Art Rock Since 1998

Albion

CD

The Indefinite State of Matter

0000 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 5 out of 55 out of 55 out of 55 out of 55 out of 5 1 Rating
The Indefinite State of MatterData

Format CD
Type Lynx Music
Added on Thursday, 10 January 2013
Number of discs 1

Review

Utwory z płyty "The Indefinte State of Matter" zostały skomponowane w 2010 roku. W tamtym czasie eksperymentowaliśmy z samplami, loopami, analogowymi sytezatorami i gitarami, wykorzystując cyfrową technologię zapisu dźwięku w naszym domowym studio. Byliśmy przekonani, że nasze CD wkrótce pojawi się na rynku. Ale życie zmusiło nas do przerwania prac nad nowym projektem. Pochłonięci materialną stroną życia, łapczywie zarabialiśmy pieniądze, które umożliwiły nam przetrwanie w czasach ekonomicznego kryzysu (cóż za wymówka!). Zapomnieliśmy o tym, co było w naszym życiu najważniejszą sprawą - o muzyce. Nagrane utwory "spoczęły w pokoju" na komputerowych dyskach twardych czekając w zapomnieniu na katastrofę (brak jakiejkolwiek kopii zapasowej!!!)
Pewnego, dnia Ryszard Kramarski – szef naszej wytwórni (Lynx Music) zadzwonił do nas nalegając abyśmy udostępnili mu nasz materiał. Ciężko było odszukać porzucone kompozycje, ale w końcu wysłaliśmy je mu. Jego odpowiedź była: "Musicie to nagrać!". Mieliśmy sporo wątpliwości czy jest sens wejść do studia i zagrać ten materiał jeszcze raz. Nie byliśmy pewni czy utwory są wystarczająco dobre aby wydać je na płycie. Ale… Ryszard był nieugięty. Dzięki niemu znów zagraliśmy próby i rozpoczęliśmy pracę w studio. Płyta zawiera muzykę i teksty z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi natury ludzkiej – nieokiełznanej materii pełnej dobra i zła. Posłuchajcie jej uważnie, ale nie w samotności, otoczeni przez ciemność, stojąc nad przepaścią lub trzymając w ręku niebezpieczny przedmiot. Pamiętajcie, słuchacie płyty na własną odpowiedzialność…

 

Tracks from the album "The Indefinite state of Matter" were composed in 2010. Those days we were experimenting with many different samples, loops, analog keyboards and guitars. We were using digital recording technology from our home studio. We were confident that our CD would appear on the market soon. But life has forced us to stop work on the new project. Involved in the material side of life, we were greedily making money that would help us survive in times of economic crisis, what an excuse! We had forgotten about what has always been one of the top particles of our lives, music. Songs "rested in peace" on computer hard drives waiting in limbo for the crash (no backup!!!). One day the boss of the record label (Lynx Music) – Ryszard Kramarski called us and insisted on sharing with him our new songs. It was hard to find the abandoned compositions but finally we sent him the files. His answer was: "You must make it!" We had big doubts about entering the studio and recording this material again. We were not sure whether the songs were good enough that to be released on CD. But… Ryszard was adamant. Thanks to him again we did several rehearsals and started working in the studio. This CD carries music and lyrics with questions and doubts about human nature - uncontrollable matter full of good and evil. Listen to it carefully, but not alone, surrounded by darkness, standing on a precipice or holding dangerous object. Remember, you listen to this at your own risk…

Skład : Jerzy Antczak gitary , Krzysztof Malec klawisze , Katarzyna Malec wokal
gościnnie : Krzysztof Wyrwa bas , Grzegorz Bauer bębny
premiera 24 wrzesień

Hits 5111
Albion CD Chronology Broken Hopes » Broken Hopes
Powered by Music Collection for Joomla!
Back to top
Akceptuje pliki Cookies na tej stronie. Polityka prywatności.