Lynx Music

Lynx Music Progressive & Art Rock Since 1998

YENISEI

CD

The Last Cruise

0000 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 0 RATINGS
The Last Cruise

Data

Format CD
Type Lynx Music
Added on Thursday, 31 October 2019
Number of discs 0

Review

YENISEI „The Last Cruise”

Początki zespołu „Yenisei” wiązały się z okresem poszukiwania wokalisty dla ówczesnego (obecnie zawieszonego) metalowego projektu. Okazało się to na tyle trudnym
i czasochłonnym zadaniem, że jego stali członkowie zaczęli tworzyć materiał instrumentalny, w nieszablonowej formie. Poszukiwania wokalisty (szczęśliwie) zakł
óciło pojawienie się
w szeregach Rafała Piniazia, kt
óry ostatecznie dołączył do Yenisei jako ostatnie, brakujące ogniwo. Cała ekipa dość szybko znalazła wspólny język i podjęła zgodną decyzję o tworzeniu muzyki z gatunku post rock. Klawisze i sample Rafała nadały pierwszym kompozycjom mnóstwo klimatu, przestrzeni i harmonii.
W niezmienionym sk
ładzie, w ciągu roku, zespół przygotował i zarejestrował materiał znajdujący się na debiutanckim krążku zatytułowanym „The Last Cruise”.

The Last Cruise” to album instrumentalny, składający się z sześciu tracków. Zabiera on słuchacza w refleksyjną i atmosferyczną wędrówkę, której droga prowadzi nie tylko przez otaczający świat, ale przede wszystkim do ludzkiego wnętrza. Podróż ta bywa piękna, przyjemna, kiedy odkrywane się kolejne jej krajobrazy. Bywa także niebezpieczna, mroczna, pełna sprzeczności, konfliktów wewnętrznych i bólu. Taki też jest ten album. Obfity w bardzo różne, często skrajne emocje. Znajdziemy tu m.in.: lekkie, przestrzenne klawisze, ambientowe syntezatory, mocne, przesterowane riffy, a także klimatyczne gitarowe melodie. „The Last Cruise” potrafi jednocześnie zrelaksować i skłonić odbiorcę do konstruktywnych i świadomych przemyśleń.


1. LIBRA       5:42

2. KURSK      6:06

3. PERSEIDS       5:15

4. LONG WAY HOME         4:51
 
5. ROADS           6:01

6. THERE WAS NOTHING WE COULD DO       8:30

 

Grzegorz Cisek - bass

Michał Gawroński - perkusja

Piotr Grobelny - gitara

Piotr Klamiński - gitara

Rafał Piniaź - klawisze

 

The beginnings of the band "Yenisei" were associated with the period of seeking for a vocalist for the (currently suspended) metal project. It turned out to be such a difficult and time-consuming task, that its members began to create instrumental material in an unconventional form. The search for the singer was (fortunately) disturbed by the appearance of Rafał Piniaź, who finally joined Yenisei as the last missing tie. The whole squad quickly caught the vibe and made a decision to create post rock music. Rafał's keys and samples gave a lot of climate, space and harmony to first compositions.Within a year, the band prepared and recorded the material on their debut album titled "The Last Cruise"."The Last Cruise" is an instrumental album consisting of six tracks. It takes the listener on a reflective and atmospheric journey, which path leads not only through the surrounding world, but most of all to the human interior. This journey can be beautiful and pleasant, while its next landscapes are being discovered. But it is also dangerous, dark, full of contradictions, internal conflicts and pain. So is the album. Ritch in very different (often extreme) emotions. We can find here: light keys, ambient synths, heavy, distorted riffs, as well as climatic leads. "The Last Cruise" can at the same time bring relaxation and force listener think and see consciously.

 

NOŚNIK: CD

NR. KAT. LM173 CD

Bar code: 5906395942640

Hits 2279
Powered by Music Collection for Joomla!
Back to top
Akceptuje pliki Cookies na tej stronie. Polityka prywatności.