Lynx Music

Lynx Music Progressive & Art Rock Since 1998

WAVE

CD

Between

0000 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 / 0 out of 50 out of 50 out of 50 out of 50 out of 5 0 RATINGS
Between

Data

Format CD
Type Lynx Music
Added on Thursday, 28 December 2017
Number of discs 0

Review

WAVE „ Between „

Wave” to kielecki projekt muzyczny poruszający się w nurcie rocka alternatywnego i szeroko rozumianego art-rocka. Powstał z pasji do muzyki i w obecnym składzie funkcjonuje od maja 2015 roku. Zespół czerpie inspiracje z wielu źródeł, filtruje je przez swoją wrażliwość i systematycznie buduje własny styl, starając się odkrywać nowe muzyczne rejony. Teksty utworów skupiają się na tematyce egzystencjalnej i wynikają z obserwacji siebie, innych ludzi i otaczającego świata. W styczniu 2017 światło dzienne ujrzała debiutancka płyta „Me and Reality”

Druga płyta zatytułowana „Between” jest kolejnym krokiem na muzycznej ścieżce, którą konsekwentnie podąża zespół. W warstwie muzycznej znajdziemy na niej wpływy wielu nurtów takich jak rock psychodeliczny, nowa fala, punk, a nawet jazz, ale wszystko znajduje wspólny mianownik, który stanowi istotę „Wave”. Jeżeli chodzi o teksty to skupiają się one na człowieku jako jednostce i jego wewnętrznej walce ze światem i samym sobą. Razem tworzy to spójną całość o wyraźnie refleksyjnym i nostalgicznym charakterze.

1. Illusion ........................... 4:50

2. Rat ……………………………... 4:45

3. Lost …………………………..… 5:20

4. Trash ………………………….. 4:25

5. Midsummer ………………... 6:32

6. Another Day ……………….. 5:10

7. Aftertaste ……………………. 4:25

8. Should Something Say …. 4:45

9. Between ……………………... 7:28

 

Grzesiek Opałko – guitar, vocal

Marcin Wrona – guitar, vocal

Artur Ramiączek – drums, percussion

Wojtek Lisowicz – piano, keyboard, vocal

Krzysiek Tomczyk – bass guitar

Guest:

Antonina Gorzelak – violin

 

Wave” is a Polish alternative rock and art-rock band formed in Kielce. It has its origin in passion for music and its current members has been performing together since May 2015.
The band draws inspiration from many sources, filters it through its sensitivity and systematically builds its own style, trying to discover new musical areas. Lyrics focus on existential issues and they are the result of the observation of ourselves, other people and the surrounding world. In January 2017, the debut album "Me and Reality" saw the light of the day.

The second album entitled "Between" is the next step on the path that the band consistently follows. In reference to the music alone, we can find influences of many styles like psychedelic rock, new wave, punk and even jazz but everything finds a common denominator, which is the core of "Wave". Lyrics are concerned on the human being as an individual and his inner struggle with the world and himself. Together, it creates a coherent whole with a clearly reflective and nostalgic character.

 

Label: Lynx Music

NOŚNIK :CD

NR.KAT. LM 132 CD

 

Bar code : 5906395942237

Hits 5310
Me and Reality « Me and Reality WAVE CD Chronology Dream » Dream
Powered by Music Collection for Joomla!
Back to top
Akceptuje pliki Cookies na tej stronie. Polityka prywatności.